ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ “ದೇಜಗೌ ೧೦೦” ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ ೯ ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

54

121

63

9

10

28

19

72

131

38

48

81

111