ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಾಪುರ, ಗದಗ್, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ..ವೇ.ಇಂದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ೫೦೦೦ ರು. ನಗದನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಯಚೂರು

nere sahaaya - raichuru

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

nere sahaaya - gulbarga

nere sahaaya - gulbarga1

ಗದಗ

nere sahaaya - gadaga

ವಿಜಾಪುರ

nere sahaaya - bijapura

nere sahaaya - bijapura2

ಕೊಪ್ಪಳ

nere sahaaya - koppala

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????