ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ವಲಸಿಗರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವಲಸಿಗರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

65

56

310

410

210

73

112