ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾ ದನಿ ಎತ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುತ್ತಿರುವ ಎಂ.ಈ.ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆವು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕೆಲ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ:

MES_KP

 

karave_MES_eesanje

 

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ:

MES_VK