ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊಗೇನಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಖಂಡನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದರು.

ಈ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ-

29-04-2010_KP_hogenakal_viruddha_khandana_sabhe

hogenakal sabhe

Karave