ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸ ಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

 

kp-1vk-baavutakp-2