ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಸಕ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

dsc00171dsc00166dsc00168dsc00169dsc00167dsc00172dsc00170dsc00173dsc00174dsc00175dsc00176dsc00177