ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತರ ಬಂಧನ

ee1

ee2

ee3

PV

sv2 svpic1