ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

08 Mar 2017

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರವೇ ನಡೆಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
10 Feb 2017

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
27 Jan 2017

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗರ ನುಡಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
27 Aug 2016

ಕರವೇ ಐಟಿ ಘಟಕ ನಡೆಸಿದ 7ನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ

ಕರವೇ ಐಟಿ ಘಟಕ ನಡೆಸಿದ 7ನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
28 Jul 2016

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
28 Jul 2016

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
27 Jul 2016

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ 28 ಜುಲೈ 2016 ರಂದು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
11 Jun 2016

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
1236912