ಹೋರಾಟಗಳು

15 Dec 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಾಂಛನ

    ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
22 Oct 2018

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಹ ನಾಡ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಹ ನಾಡ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕರವೇ ಇಡಲಿದೆ  

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
08 Oct 2018

ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿದ ಹಾಸನದ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರವೇ ಜಿಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನುಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು

ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿದ ಹಾಸನದ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕರವೇ ಜಿಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನುಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು  

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
25 Jan 2018

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
25 Jan 2018

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
25 Jan 2018

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
25 Jan 2018

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
25 Jan 2018

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
25 Jan 2018

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
25 Jan 2018

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...