ಹೋರಾಟಗಳು

20 Mar 2008

ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
05 Mar 2008

ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲುಗೈ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
28 Feb 2008

2008 ರ ರೈಲ್ವೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ – ಪ್ರತಿಭಟನೆ

೨೦೦೮ ರ ರೈಲ್ವೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ – ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
28 Feb 2008

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ

ಹೊಗೇನಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
11 Feb 2008

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಲಾಲು ವಿರುದ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶನ

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಲಾಲು ವಿರುದ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
21 Jan 2008

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
05 Jan 2008

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ  

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
04 Jan 2008

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
03 Jan 2008

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಹೋರಾಟ

ರೈಲ್ವೇ ನೆಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಯ – ಹೋರಾಟ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
12 Nov 2007

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ – ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರ ಒತ್ತಾಯ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ನೀಡದಿದ್ದರ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಾಡೆಸುವುದಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಏ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದೆ ಓದಿ...