Tags: "ಸಮಾವೇಶ / Conference"

22 Jan 2018

ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾವೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
10 Jan 2018

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
15 Oct 2017

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ – ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
14 Oct 2017

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2017

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
09 Oct 2017

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2017

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
17 Apr 2017

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷದಾದ ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕರವೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
11 Jun 2016

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
10 Jun 2016

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳು

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
10 Jun 2016

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳು

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
03 Jun 2016

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಉತ್ಸವ – ಜೂನ್ 10, 2016 – ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ...
123